Bố chồng muốn con dâu mang thai cho ông ta

  • Nội Dung

Hana, một cô vợ trẻ sống với bố chồng và chồng đã có nhiều thời gian ở một mình với bố chồng sắp nghỉ việc. Vào một buổi chiều …, ông bố vợ đã hết kiên nhẫn với tay chân dồi dào của Hana bỗng bị đụ. Trong khi chỉ nói một lần …, hoạt động tình dục mà bị xâm phạm mỗi khi nó trở thành một ngày nguy hiểm và được bắn kiêm âm đạo. Đáng lẽ tôi không thích, nhưng cô vợ trẻ đang chìm đắm trong cuộc làm tình thô bạo và mãnh liệt khác hẳn với chồng mình.

Bố chồng muốn con dâu mang thai cho ông ta