Chồng để vợ tham gia cắm trại với hàng xóm khu phố và cái kết