Chồng yếu sinh lý, vợ nhờ ông bố "giúp đỡ"

  • Nội Dung

Người chồng không thể làm cho vợ của mình được sướng khi mà anh ta bị... yếu sinh lý. Chính vì như thế nên cô vợ quyết định nhờ sự giúp đỡ từ... bố chồng; đây không phải là nhờ giúp làm sao để chồng mình đạt lại phong độ như ban đầu mà là... giúp chính cô ta được... sướng.

Chồng yếu sinh lý, vợ nhờ ông bố "giúp đỡ"