Cô thư ký có chồng bị sếp bắt phục vụ để duy trì công việc

  • Nội Dung

Kana Mito và chồng cùng làm một công ty sản xuất rượu whisky, nhưng vì chồng cô có tư tưởng bảo thủ nên đã không được thăng chức ngược lại còn sớm có khả năng mất việc, ngay cả Kana cũng vậy kể từ khi vị giám đốc mới được bổ nhiệm. Ông có một yêu cầu đối với Kana là phục vụ tình dục cho ông nếu muốn được duy trì công việc này, và có thể ông sẽ giúp chồng Kana có thể quay lại công ty làm việc…

Cô thư ký có chồng bị sếp bắt phục vụ để duy trì công việc