Gạ tình thầy giáo qua môn Vietsub

  • Nội Dung

Evelyn Claire là một sinh viên năm cuối, bắt đầu vì cuối năm nên muốn qua môn và sau đó muốn được thầy giáo ưu ái vì cô nàng là một học sinh cá biệt rất muốn được qua môn học này. Vì muốn qua môn giỏi nên cô đến nhờ anh thầy của mình, vì anh này rất khó nên cô nàng này muốn dùng cách riêng của mình để qua môn.

Gạ tình thầy giáo qua môn Vietsub