Nữ điệp viên bị bắt thử thuốc kích dục và cái kết đắng

  • Nội Dung

Tôi là một điều tra viên ưu tú được nhà nước giao nhiệm vụ. Trong những năm gần đây, nó đã tiến hành điều tra sau khi nhận được thông tin rằng đây là một công ty dược phẩm trên bề mặt và việc buôn bán bất hợp pháp như ma túy hợp pháp và chất ma túy đang được thực hiện ở hậu trường. Cuối cùng, anh đã tìm thấy công ty dược phẩm và thành công trong việc thâm nhập với tư cách là một nhà điều tra thử nghiệm lâm sàng. Đó là một nhiệm vụ tuyệt mật nguy hiểm mà bạn không bao giờ được tiết lộ danh tính của mình, nhưng không đời nào

Nữ điệp viên bị bắt thử thuốc kích dục và cái kết đắng