Nữ luật sư bán thân để cứu chồng khỏi một vụ án bế tắc