Ông chủ sung sướng khi công tác cùng cô thư ký dâm đãng

  • Nội Dung

Người đứng đầu phía bắc đi đến vùng quê hẻo lánh của Nagano cùng với một số cấp dưới để đàm phán kinh doanh với các đối tác kinh doanh mới. Mọi người chuẩn bị cho các cuộc đàm phán kinh doanh bằng cách đi cắm trại tại một quán trọ suối nước nóng gần đó. Kaede, một nữ nhân viên mới, gửi email cho Kita, người đang ở trên tầng sau bữa tiệc.

Ông chủ sung sướng khi công tác cùng cô thư ký dâm đãng