Vợ dùng thân xác trả nợ sau khi chồng kinh doanh thất bại

  • Nội Dung

Takasho quản lý một nhà trọ suối nước nóng với chồng cô. Nhưng công việc kinh doanh đang gặp khó khăn và họ mắc quá nhiều nợ.
Những kẻ cho vay nặng lãi cuối cùng cũng lộ diện và họ muốn được trả tiền, bằng cách này hay cách khác…

Vợ dùng thân xác trả nợ sau khi chồng kinh doanh thất bại