Vợ kỷ niệm ngày chồng mất cùng bạn thân

  • Nội Dung

Ba năm kể từ ngày chồng Saori Okumura mất cô lúc nào cũng suy nghỉ đến chồng mình và cô lúc nào cũng yêu thương chồng của mình. Đến ngày giổ của chồng mình và cô bắt đầu có suy nghĩ tư tưởng khác, cô thèm khác dục vọng và không nói được với ai, đến một ngày kỹ niệm 3 năm ngày chồng mất người bạn thân cô đến chia buồn và họ đã rung động sau đó thì…

Vợ kỷ niệm ngày chồng mất cùng bạn thân